Báo cáo Đánh giá triển khai Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 3459/BC-UBND
Ngày ban hành 29/12/2022
Ngày hiệu lực 29/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Đánh giá triển khai Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm 3459.bc-ubnd.pdf