Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
Người ký duyệt Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm 2011.pdf