Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 3485/KH-UBND
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Ngoại vụ
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 3485.pdf
Lĩnh vực