Quyết định Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân năm 2022-2023
Số ký hiệu văn bản 1980/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân năm 2022-2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1980.pdf