Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Số ký hiệu văn bản 3491/BC-UBND
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 3491.pdf