Báo cáo Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 3499/BC-UBND
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 3499.pdf