Quyết định Kéo dài thời hạn áp dụng Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 40/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Kéo dài thời hạn áp dụng Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 40.pdf