Thông báo Nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 118/TB-UBND
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 18/01/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 118.pdf