Thông báo thay đổi thời hạn đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Số ký hiệu văn bản 51/TB-SKHĐT
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Trích yếu nội dung Thông báo thay đổi thời hạn đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt PGĐ Nông Minh Thắng
Tài liệu đính kèm thong-bao-thay-doi-thoi-han-moi-quan-tam-du-an-dau-tu-co-su-dung-dat-song-bang-_khu-c_0001.pdf
Lĩnh vực