Thông báo mời quan tâm Dự án Đầu tư có sử dụng
Số ký hiệu văn bản 09/TB-SKHĐT
Ngày ban hành 03/01/2023
Ngày hiệu lực 03/01/2023
Trích yếu nội dung Thông báo mời quan tâm Dự án Đầu tư có sử dụng
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt PGĐ Nông Minh Thắng
Tài liệu đính kèm tb-09_0001.pdf
Lĩnh vực