Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch phân khu phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000
Số ký hiệu văn bản 1810/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/12/2022
Ngày hiệu lực 05/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch phân khu phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1810.pdf