Quyết định về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2027
Số ký hiệu văn bản 1791/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/12/2022
Ngày hiệu lực 01/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2027
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo
Người ký duyệt PCT Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1791-qd-phe-duyet-ds-ncut-gd-2023-2027-n.binh-11.2022.pdf
Lĩnh vực