Báo cáo thuyết minh Dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2918/STC-QLNS
Ngày ban hành 04/12/2022
Ngày hiệu lực 04/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo thuyết minh Dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
Người ký duyệt Hoàng Tố Quyên
Tài liệu đính kèm 2912918_stc_qlns_-cong-khai-thuyet-minh-va-mau-bieu-dt-2023-_-phuong-an-trinh-hdnd-tinh.pdf
Lĩnh vực