Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương (đến hết Quý IV) năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2708/STC-QLNS
Ngày ban hành 16/11/2022
Ngày hiệu lực 16/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương (đến hết Quý IV) năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
Người ký duyệt Hoàng Tố Quyên
Tài liệu đính kèm 2708-thuyet-minh-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-nsdp-nam-2022.pdf
Lĩnh vực