Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 3249/BC-UBND
Ngày ban hành 08/12/2022
Ngày hiệu lực 08/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo Kinh tế, Xã hội
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 3249.pdf
Lĩnh vực