Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 3151/BC-UBND
Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 30/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Báo cáo Kinh tế, Xã hội
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 3151.pdf
Lĩnh vực