Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 12 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 3150/CTr-UBND
Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 30/11/2022
Trích yếu nội dung Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 12 năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 3150.pdf
Lĩnh vực