Quyết định Ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 1452/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 10/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1452.pdf
Lĩnh vực