Chỉ thị Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 15/CT-UBND
Ngày ban hành 23/11/2022
Ngày hiệu lực 23/11/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 15.pdf
Lĩnh vực