Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2816/KH-UBND
Ngày ban hành 01/11/2022
Ngày hiệu lực 01/11/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lao động, Thương binh, Xã hội
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 2816.pdf
Lĩnh vực