V/v thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 2917/UBND-VX
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2917.pdf
Lĩnh vực