Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 33/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ, Ngoại vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 33-2022.pdf
Lĩnh vực