V/v tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 2573/UBND-TH
Ngày ban hành 04/10/2022
Ngày hiệu lực 04/10/2022
Trích yếu nội dung V/v tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Loại khác
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2573.pdf
Lĩnh vực