Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng quý IV năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2497/CTr-UBND
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 29/09/2022
Trích yếu nội dung Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng quý IV năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2497.pdf
Lĩnh vực