Chỉ thị Về tăng cường công tác thống kê trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 14/CT-UBND
Ngày ban hành 09/09/2022
Ngày hiệu lực 09/09/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về tăng cường công tác thống kê trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 14.pdf
Lĩnh vực