Chỉ thị Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 13/CT-UBND
Ngày ban hành 07/09/2022
Ngày hiệu lực 07/09/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 13.pdf
Lĩnh vực