Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 9 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2281/CTr-UBND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 9 năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2281.pdf
Lĩnh vực