Nghị quyết về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 320-NQ/BCSĐ
Ngày ban hành 25/08/2022
Ngày hiệu lực 25/08/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Báo cáo Kinh tế, Xã hội
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 320.pdf
Lĩnh vực