V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 2107/UBND-VX
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 2107.pdf
Lĩnh vực