Công điện Về việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, sử dụng nghiêm túc, hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức,viên chức
Số ký hiệu văn bản 07/CĐ-UBND
Ngày ban hành 07/08/2022
Ngày hiệu lực 07/08/2022
Trích yếu nội dung Công điện Về việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, sử dụng nghiêm túc, hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức,viên chức
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 07.pdf
Lĩnh vực