Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1980/KH-UBND
Ngày ban hành 03/08/2022
Ngày hiệu lực 03/08/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 1980.pdf
Lĩnh vực