V/v tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe
Số ký hiệu văn bản 2391/UBND-GT
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giao thông, Vận tải
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2391.pdf
Lĩnh vực