V/v triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 2262/UBND-TTPVHCC
Ngày ban hành 30/08/2022
Ngày hiệu lực 30/08/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 2262.pdf
Lĩnh vực