Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/2000
Số ký hiệu văn bản 1025/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/08/2022
Ngày hiệu lực 16/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/2000
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1025.pdf
Lĩnh vực