Kế hoạch Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1749/KH-UBND
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 07/07/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giao thông, Vận tải
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1749.pdf
Lĩnh vực