Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc
Số ký hiệu văn bản 1620/TB-VP
Ngày ban hành 05/07/2022
Ngày hiệu lực 05/07/2022
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt CVP Trịnh Sỹ Tài
Tài liệu đính kèm 1620.pdf
Lĩnh vực