Báo cáo Kết quả triển khai Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1757/BC-UBND
Ngày ban hành 08/07/2022
Ngày hiệu lực 08/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả triển khai Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 1757.pdf
Lĩnh vực