Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 895/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/07/2022
Ngày hiệu lực 14/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 895.pdf
Lĩnh vực