Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 678/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/06/2022
Ngày hiệu lực 09/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 678.pdf
Lĩnh vực