Quyết định Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Số ký hiệu văn bản 17/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/06/2022
Ngày hiệu lực 07/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 17.pdf
Lĩnh vực