Quyết định công nhận và quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 671/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/06/2022
Ngày hiệu lực 07/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định công nhận và quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 671.pdf
Lĩnh vực