Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000
Số ký hiệu văn bản 703/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 703.pdf
Lĩnh vực