Thông báo về việc từ chối tiếp công dân, bà Đỗ Thị Chủ
Số ký hiệu văn bản 06/TB-BTCD
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc từ chối tiếp công dân, bà Đỗ Thị Chủ
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
Người ký duyệt Mã Lê Khanh
Tài liệu đính kèm 06.pdf
Lĩnh vực