Kế hoạch Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 959/KH-UBND
Ngày ban hành 25/04/2022
Ngày hiệu lực 25/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thanh tra, Phòng, chống tham nhũng
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 959.pdf
Lĩnh vực