Công điện Về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Số ký hiệu văn bản 04/CĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2022
Ngày hiệu lực 17/03/2022
Trích yếu nội dung Công điện Về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 04.pdf
Lĩnh vực