Phương án Xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 601/PA-UBND
Ngày ban hành 17/03/2022
Ngày hiệu lực 17/03/2022
Trích yếu nội dung Phương án Xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Loại khác
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 601.pdf
Lĩnh vực