V/v tuyên truyền, phổ biến và thực hiện quy định về Công báo
Số ký hiệu văn bản 968/UBND-TTTT
Ngày ban hành 26/04/2022
Ngày hiệu lực 26/04/2022
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền, phổ biến và thực hiện quy định về Công báo
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Loại khác
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 968.pdf
Lĩnh vực