Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
Số ký hiệu văn bản 375/KH-UBND
Ngày ban hành 23/02/2022
Ngày hiệu lực 23/02/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lao động, Thương binh, Xã hội
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 375.pdf
Lĩnh vực