Chỉ thị Về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 04/CT-UBND
Ngày ban hành 15/02/2022
Ngày hiệu lực 15/02/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm ct04.pdf
Lĩnh vực