Quyết định Về việc tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Số ký hiệu văn bản 147/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/02/2022
Ngày hiệu lực 11/02/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khen thưởng, xử phạt
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 147.pdf
Lĩnh vực